Meta Mekatronik, praktiska övningar, 2:a uppl

Meta Mekatronik, praktiska övningar, 2:a uppl

Bok
Privatkund? Läs mer här

Meta Mekatronik är ett läromedel avsett för gymnasiekursen mekatronik 1 och delvis även mekatronik 2. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter, praktiska övningar, digitalt läromedel och lärarwebb.

Meta Mekatronik Praktiska övningar är anpassad efter Gy11 och därför utökad med övningar för bland annat grundläggande ellära. Materialet har en stor bredd och de praktiska övningarna är inledningsvis styrda, efterhand ges mer utrymme för kreativt experimenterande. Den digitalteknik som idag används i industriell tillämpning är, till största del, programmerbar i någon form av styrutrustning. Därför har den digitaltekniska delen av laborationer med logiska IC-kretsar tonats ned. Fokus ligger istället på logiska funktioner och anpassningen av olika styrsystem till verkligheten. Vissa övningar bygger på det enkla styrsystemet Alpha controller, längre fram i kursen fokuseras det allt mer på det industriella styrsystemet PLC.

Meta Mekatronik Praktiska övningar i korthet:
• anpassad efter Gy11
• består av material med stor bredd
• fokuserar på logiska funktioner och anpassningen av olika styrsystem till verkligheten

  • Artikelnr: 40675033
  • Sidor: 168
  • Upplaga: 2.2
  • Utgivningsår: 2011