Meta Mekatronik, instuderingsuppgifter, 2:a uppl

Meta Mekatronik, instuderingsuppgifter, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Meta Mekatronik är ett läromedel avsett för gymnasiekursen mekatronik 1 och delvis även mekatronik 2. Läromedlet består av faktabok, instuderingsuppgifter och digitalt läromedel.

Meta Mekatronik Instuderingsuppgifter är ett häfte med uppgifter kopplade till faktaboken. Läromedlet ger en modern bild av den styr- och digitalteknik som används inom dagens industri. Digitalteknikens industriella tillämpningar är fokuserade kring de logiska funktionerna och anpassningen av olika styrsystem. Materialet ger, förutom den grundläggande elläran, en bred introduktion till hur dagens styr- och digitalteknik samspelar med mekanik.

Meta Mekatronik instuderingsuppgifter i korthet:
• består av uppgifter kopplade till faktaboken
• ger en modern bild av den styr- och digitalteknik som används inom dagens industri och hur den samspelar med mekanik

  • Artikelnr: 40675019
  • Sidor: 84
  • Upplaga: 2.14
  • Utgivningsår: 2011