PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik
Prova

PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik, och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel.

Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra grundutbildning är en mycket viktig faktor för att framgångsrikt kunna arbeta och utvecklas som fordonstekniker. PbT präglas av målsättningen att både förklara teoretisk basfakta och principer, samt beskriva hur modern teknik tillämpas i bilens olika system. Innehållet speglar den senaste personbilstekniken, och här finns många nyproducerade illustrationer.

PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik, avd. 3 innehåller 15 teman:
Utvecklingen av el- och styrsystem
Grundläggande ellära
Tillämpad ellära
Mätteknik
Elektronikkomponenter
Styrenheten och nätverksteknik
Sensorer
Aktuatorer
Ledningar, säkringar och dokumentation
Belysning
Startsystem
Batterier och laddningssystem
Signal- och varningssystem
Övrig elutrustning i fordon
Diagnossystem och felsökning

Detta är ett av tre läromedel i serien PbT. Denna faktabok är inte skriven för en speciell gymnasiekurs, men eftersom ellära och systemteknik ingår i alla kurser i ämnet personbilsteknik är läromedlet ett viktigt komplement. Läromedlet ger en gedigen grund för förståelse av grundläggande ellära, principerna för praktisk tillämpning av elektricitet och mätteknik i fordon. Speciella avsnitt redogör för de olika delsystemen i personbilens elsystem, sensor- och aktuatorteknik samt diagnos och felsökning.
 
PbT Elsystem, komponenter och nätverksteknik, avd. 3 i korthet:
• ett av tre läromedel i serien PbT vars innehåll speglar den senaste personbilstekniken
• faktabok som kan användas vid alla kurser i personbilsteknik
• behandlar grundläggande ellära, principerna för praktisk tillämpning av elektricitet och mätteknik i fordon

  • Artikelnr: 40691330
  • Sidor: 272
  • Upplaga: 1.5
  • Utgivningsår: 2015
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en faktaserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien har reviderats efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien