Syntes Kemi 1, elevbok, 3:e uppl

Syntes Kemi 1, elevbok, 3:e uppl

Nyhet!
Av
Bok
Privatkund? Läs mer här

Syntes är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolan. Här finns basen till din kemiundervisning: på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort.

Syntes kemi 1, elevbok har återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk som gör kemin intressant och spännande. Här finns gott om lösta exempeluppgifter och ett pedagogiskt bildspråk som gör kemin intressant och spännande. Här finns en stor mängd övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad och sammanfattningar i slutet av varje kapitel.

I denna tredje upplaga har den löpande texten försetts med kortfattade marginalfrågor med fokus på begrepp och viktiga fakta. Övningsuppgifterna i slutet av varje kapitel är helt omarbetade och varje övningsuppgift har kategoriserats utifrån vilken eller vilka kunskaper och förmågor den utvecklar. Dessutom har övningsuppgifterna förslag till betygsnivåer för att göra det tydligare vilka krav som ställs på uppgifternas svar och lösningar. I avsnittet Svar och lösningar finns facit med fullständiga lösningar till övningsuppgifterna.

Syntes kemi 1, elevbok i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett vardagsanknutet, pedagogiskt upplägg och har lättillgängligt språk
• innehåller en rad kortfattade marginalfrågor med fokus på begrepp och viktiga fakta
• fullständiga lösningar till övningsuppgifterna ger eleverna möjlighet att i högre grad arbeta på egen hand
• förslag till betygsnivåer i anslutning till övningsuppgifterna 

  • Artikelnr: 51100807
  • Sidor: 304
  • Upplaga: 3.1
  • Utgivningsår: 2018
Syntes kemi för gymnasieskolan

Syntes kemi

Syntes kemi är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolans Kemi 1 och 2 i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Här finns basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort. Serien består av både tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien