Syntes Kemi 1, elevbok, 3:e uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Syntes är ett basläromedel i kemi för gymnasieskolan. Här finns basen till din kemiundervisning: på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort.


Syntes Kemi 1, elevbok har återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk som gör kemin intressant och spännande. Här finns gott om lösta exempeluppgifter och ett pedagogiskt bildspråk som gör kemin intressant och spännande. Här finns en stor mängd övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad och sammanfattningar i slutet av varje kapitel.


I denna tredje upplaga har den löpande texten försetts med kortfattade marginalfrågor med fokus på begrepp och viktiga fakta. Övningsuppgifterna i slutet av varje kapitel är helt omarbetade och varje övningsuppgift har kategoriserats utifrån vilken eller vilka kunskaper och förmågor den utvecklar. Dessutom har övningsuppgifterna förslag till betygsnivåer för att göra det tydligare vilka krav som ställs på uppgifternas svar och lösningar. I avsnittet Svar och lösningar finns facit med fullständiga lösningar till övningsuppgifterna.


Syntes Kemi 1, elevbok i korthet:
• ger möjlighet att arbeta med ett vardagsanknutet, pedagogiskt upplägg och har lättillgängligt språk
• innehåller en rad kortfattade marginalfrågor med fokus på begrepp och viktiga fakta
• fullständiga lösningar till övningsuppgifterna ger eleverna möjlighet att i högre grad arbeta på egen hand
• förslag till betygsnivåer i anslutning till övningsuppgifterna 

 • Artikelnr: 51100807
 • Sidor: 304
 • Upplaga: 3.5
 • Utgivningsår: 2018
Om serien
Syntes – kemi för gymnasium och vuxenutbildning

Syntes Kemi

Syntes Kemi är en läromedelsserie i kemi för gymnasium och vuxenutbildning. I serien finns tryckta och digitala läromedel för kurserna Kemi 1 och 2. Här finns basen till din kemiundervisning – på ett okomplicerat och lättillgängligt sätt, utan att traditionellt svåra moment har skalats bort.

Syntes för Kemi 1 och 2 

 • Pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk
 • Återkommande kopplingar till vardagen och ett pedagogiskt bildspråk gör kemin intressant och spännande
 • Marginalfrågor med fokus på begrepp och viktiga fakta
 • Med en stor mängd övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad 
 • Övningsuppgifter kategoriserade utifrån vilken/vilka kunskaper och förmågor de utvecklar
 • Övningsuppgifterna har också förslag till betygsnivåer, för att tydliggöra vilka krav som ställs på svar
 • Rikligt med lösta exempeluppgifter som underlättar elevernas förståelse
 • Sammanfattningar i slutet av varje kapitel

För dig som vill arbeta digitalt! 

I Syntes digitala läromedel varvas texter med korta, filmade teori genomgångar och självrättande tester. Här finns även det periodiska systemet i interaktiv form. Lärarversionerna innehåller dessutom förslag på laborationer, lärarhandledning och ett rikt bildarkiv – allt för att underlätta ditt arbete. Prova gratis i 30 dagar och upptäck själv!

Recensioner

Syntes [...] är en välgjord lärobok för gymnasiets Kemi 1. De tre författarna Anders Henriksson, Annika Johansson och Erik Zetterberg har lång erfarenhet av att undervisa i kemi på gymnasienivå. [...] Boken är pedagogiskt upplagd. Det första kapitlet ger en introduktion till kemi och hur man arbetar med ämnesområdet. Därefter går de följande nio kapitlen allt djupare in i kemins värld. Texterna är lättlästa och intresseväckande, med många anknytningar till vardagen. Texterna kompletteras av massor av färgfotografier och figurer samt flera fördjupningsrutor. Varje kapitel avslutas med tydliga sammanfattningar.

Publicerad i BTJ-häftet nr 6, 2019.
Lektör Ylva Sjöblom