Psykiatri 1, elevbok, 2:a uppl
Prova

Psykiatri 1, elevbok, 2:a uppl

Nyhet!
Av
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Psykiatri 1 täcker in hela kursen Psykiatri 1. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Psykiatri 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Psykiatri 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetet inom psykiatrins komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
• På vilket sätt har olika teorier påverkat hur psykiatrivården ser ut idag?
• Vilka är vanligt förekommande sjukdomar och störningar samt hur ger man vård och omsorg vid dessa?
• Vilka kunskaper och förmågor behöver ett vårdbiträde eller en undersköterska ha för att jobba inom psykiatrin?
• Vilka förmågor i kommunikation behövs i yrket?
• Vilka lagar och regler styr psykiatrin?
• Vilka sociala insatser kan bli aktuella och hur fungerar de?
• Hur arbetar man med rehabilitering och habilitering?
• På vilket sätt kan vårdbiträdet eller undersköterskan stötta en brukare eller patient genom ett professionellt förhållningssätt?

Psykiatri 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

  • Artikelnr: 51105307
  • Sidor: 208
  • Upplaga: 2.1
  • Utgivningsår: 2021
Läromedel i psykiatri för vård- och omsorgsutbildning

Psykiatri för vård- och omsorgsutbildning

Tillgängligt och inkluderande läromedel i psykiatri för vård- och omsorgsutbildningen som gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, lärarhandledning och ett heltäckande digitalt läromedel.

Mer om serien