Läromedel i sociologi, digitalt läromedel, lärare, 12 mån

Johan Forsell
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Läromedel i sociologi är ett heltäckande digitalt läromede som riktar sig till elever som läser kursen Sociologi på något utav de studieförberedande programmen.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Läromedel i sociologi får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Eleverna presenteras för klassikerna, de grundläggande metodfrågorna, teorier och modeller samt centrala begrepp som individ och identitet, genus, klass och etnicitet. Sist i varje avsnitt finns en sammanfattning, uppgifter samt tips på litteratur för vidare studier. I ett särskilt avsnitt behandlas moderna samhällsproblem ur en sociologisk synvinkel.

Interaktivt och multimodalt
Film och bild ger ett bra stöd i inlärningen. Aktuella texter varvas med filmer med teorigenomgångar och sammanfattningar.

Tester och övningar
Här finns självrättande övningar som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Läromedel i sociologi innehåller lärarmaterial med case, filmtips, aktuella artiklar och bedömningsmatriser med kommentarer.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
I Läromedel i sociologi har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen. Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr : 40686428