Miljö- och energikunskap, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Miljö- och energikunskap är ett basläromedel för gymnasiekursen Miljö- och energikunskap inom ämnet hållbart samhälle. Kursen är obligatorisk för Teknikprogrammets inriktning mot Hållbart samhällsbyggande, men kan läsas av alla program. 

Läromedlet ger inblick i de utmaningar vi står inför när det gäller såväl miljö-, energi-, som resurshot och kopplar dessa mot ett brett spektrum av konstruktiva lösningar. Detta presenteras i tre huvuddelar. Den första delen belyser bakgrunden/naturen/miljön med begreppet hållbar utveckling, hur naturen fungerar samt olika resurs- och miljöproblem. Sedan följer en del där energifrågan analyseras med olika sätt att producera energi för samhället och vad vi använder den till. Avslutningsvis visar läromedlet på åtgärder som kan vidtas för att nå ett hållbart samhälle.

I denna andra upplaga har både text och diagram uppdaterats för att spegla aktuella förhållanden inom miljö- och energiområdet.

  • Artikelnr : 51101880
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 2.3
  • Utgivningsår : 2018
Recensioner

Boken är avsedd som lärobok i gymnasiekursen Miljö- och energikunskap, men är av intresse för alla som vill fördjupa sig i energi-, resurs- och miljöfrågor. Denna andra upplaga har uppdaterats både vad gäller text och diagram och bör därför ersätta första upplagan (2012). [...] Texten, som rikligt kompletteras med pedagogiskt välvalda bilder och diagram, är faktarik, intresseväckande och språkligt väl anpassad till dagens gymnasieelever. [...] Det är lätt att hitta rätt i boken med hjälp av den tydliga innehållsförteckningen och det avslutande registret. Karin Pleijel är Göteborgspolitiker för Miljöpartiet och Håkan Pleijel är professor i miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Publicerat i BTJ-häftet nr 4, 2019
Lektör Bengt Magnusson Björksten