Etik och människans livsvillkor, digitalt, elev, 6 mån

Mona Bergman
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Etik och människans livsvillkor är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Etik och människans livsvillkor får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet behandlar etikfrågor som till exempel kulturens inverkan på vår människosyn, etiska begrepp och värdekonflikter, etiska riktlinjer och mycket annat. 

Interaktivt och multimodalt
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen. 
Tester och övningar
Självrättande tester som ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd
Etik och människans livsvillkor har ökad funktionalitet för kommunikation och administration som underlättar din undervisning.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Etik och människans livsvillkor täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr : 40686732