Medicin 1+2, digitalt läromedel, elev, 24 mån

Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Medicin 1+2 är ett heltäckande digitalt läromedel som vänder sig till vård- och omsorgsprogrammets kurser Medicin 1 och 2. Läromedlet är utformat efter ämnesplanerna för Gy11.


Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Medicin 1+2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Innehållet är enkelt och lustfyllt att ta till sig.

Interaktivt och multimodalt 
Här finns rikligt med illustrationer och pedagogiska bilder som förklarar och förtydligar texten. I den webbaserade bildbanken hittar du mängder av material till gemensamma klassgenomgångar.

Tester och övningar 
Självrättande frågor varvas med i texten vilket ger eleverna en djupare förståelse för ämnet och hjälper dem att tillgodogöra sig stoffet ännu bättre.

Lärarstöd 
I lärarversionen finns anatomiska blindkartor, ett stort antal patientfall som eleverna kan arbeta med och bildspel som samlar alla bilder och figurer i varje avsnitt.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes. Svåra ord och begrepp förklaras med inbyggda ordförklaringar.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Du som lärare kan enkelt anpassa innehållet. Välj de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din planering med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr : 40684943