Lekarkivet i skolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Lekarkivet i skolan - 100 pedagogiska lekar för samarbete, gemenskap och glädje

Kommunikation och social kompetens är viktiga färdigheter som skolan ska hjälpa eleverna att utveckla. Leken är ett pedagogiskt verktyg som utvecklar såväl grupp som individ när den används på rätt sätt. Genom leken lär sig eleverna att samarbeta, samspela, lösa konflikter och kommunicera bättre.

Lekarkivet i skolan innehåller hundra roliga och meningsfulla lekar. Varje övning presenteras med ett klart syfte för att du lätt ska välja rätt lek för rätt tillfälle. De tydliga instruktionerna och inspirerande bilderna gör det enkelt för dig att använda leken som ett naturligt inslag i elevernas lärprocesser. Du kan då skapa en väl fungerande grupp, där alla trivs och känner sig trygga.

Garbriella Fromholt är utbildad dramapedagog med fördjupning inom konflikthantering. Hon arbetar med barn och ungdomar i alla åldrar.

Lekarkivet finns även för yngre barn i Lekarkivet i förskolan - lekar, ramsor, sånger och leksagor för samarbete och glädje.

  • Artikelnr : 40672353
  • Sidor : 128
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2010