Hållbar skolbiblioteksutveckling
Prova

Hållbar skolbiblioteksutveckling

Nyhet!
Av
Bok
Privatkund? Läs mer här
På våra skolor runt om i Sverige råder det stora skillnader gällande kompetent bemanning och verksamhet på skolbiblioteken. Det är starkt kopplat till en generell brist på förståelse av skolbibliotekets funktion och potential hos huvudmän, rektorer, lärare och skolbibliotekarier. 

Hållbar skolbiblioteksutveckling ger dig som arbetar med skolutveckling insikt i skolbibliotekets unika förutsättningar att tillsammans med övrig skolpersonal stärka och utveckla elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Boken ger både teoretiska perspektiv och konkreta exempel på hur ni kan organisera skolbiblioteket för störst effekt och avtryck i verksamheten. Genom att se skolbibliotekets verksamhet som en självklar del av det systematiska kvalitetsarbetet blir det också hållbart i längden.  

Maria Schedvin är skolbiblioteksutvecklare i Malmö stad. Hon har bred kunskap och erfarenhet kring att bygga en hållbar skolbiblioteksverksamhet från grunden som en aktiv och given del i skolans vardag och utveckling.

  • Artikelnr: 51105147
  • Sidor: 104
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2020
Digital skola - en serie titlar om skolans digitalisering

Konkreta handböcker från Gleerups

Frågan om skolans digitalisering är månfacetterad, komplex och mer aktuell än någonsin. Digitaliseringen är till för att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen med utbildningen. För att detta ska lyckas måste såväl teknik som strategi och arbetsmiljö vara på plats, liksom en kultur av att kollegialt dela med sig av arbete och resultat inom och mellan skolor. Här hittar du en serie konkreta handböcker från Gleerups som ur olika synvinklar belyser skolans digitalisering.