Prima matematik för F-3

Upptäck nya Prima!

I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i lärarstödet finns nu digitala genomgångar, Minilektioner, kopplade till målen.

Nya Prima matematik för F-3

Nya Prima matematik

  • Tydliga mål, både för elev och lärare
  • Tydliga och enkla Mattelabb där barnen får undersöka, prova och kommunicera
  • Tydlig arbetsgång som gör det enkelt att individanpassa
  • Tydligt och användbart lärarstöd
  • Minilektioner, kopplade till målen, att använda till gemensamma genomgångar 

 

Hur kan du arbeta med nya Prima i undervisningen?

Prima Förskoleklass

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i förskoleklass!

Inspelad webbträff 30 min

 

Prima 1–3

Träffa författare Åsa Brorsson och läromedelsutvecklare Louise Sjöström, som inspirerar kring hur du kan arbeta med Prima i din undervisning!

Inspelad webbträff 30 min

Nya Prima matematik grundböcker 1-3

I Nya Prima inleds varje kapitel med en tydlig målbeskrivning. Med hjälp av samtalsbilden och samtalsfrågor kan du kommunicera matematik med dina elever! I tydliga och enkla Mattelabb får  eleverna undersöka, prova, kommunicera och utveckla sina matematiska förmågor.  I grundspåret kopplas målen till konkreta övningar. Diagnosrepetition och utmaning ger varje elev möjlighet till individuell utveckling. 

Nya Prima matematik Förskoleklass

Här kan du på ett enkelt och roligt sätt varva gemensamma genomgångar, arbete i elevboken och praktiska uppgifter. Uppmuntrar till kommunikation och låter eleverna befästa matematiska begrepp med hjälp av aktiviteter, Mattepärlor, kopplade till målen!

 

Tre anledningar att testa Nya Prima matematik i din undervisning!

 

Lärarhandledning

I lärarhandledningarna till Nya Prima matematik finns didaktiska tankar inför varje kapitel. Här finns tydliga målmatriser kopplade till kursplanen, förslag på extra träning och kopieringsunderlag. Till varje kapitel finns en Aktivitetsbank och en Problemlösningsbank med uppgifter kopplade till målen.

Läs mer och bläddra i smakprov >>

Digitalt lärarstöd med Minilektioner

I Prima digitalt lärarstöd finns Minilektioner, som är digitala genomgångar kopplade till målen. Använd dem som uppstart på lektionen och få igång ett kommunikativt klassrum!

Här hittar du också elevbokens sidor, färdighetsträning, begrepp och hjälp för bedömning.

I verktygslådan finns rit- och skrivverktyg som du kan använda för att visualisera begrepp och samband. Dessutom finns didaktiska filmer där författaren visar hur matematik kan göras konkret.

Mer om Prima digitalt lärarstöd

 

Digital elevträning 

Prima matematik digital elevträning bygger på elevböckernas tio kapitel. Här finns självrättande interaktiva övningar och färdighetsträning där eleverna utvecklar matematiska begrepp.
Den digitala elevträningen innehåller också elevfilmer med en kort didaktisk genomgång av ett moment och en uppgift som eleven ska fundera kring. 

Mer om Prima digital elevträning

 

Prima matematik har en bra blandning för eleverna. Den är utmanande på ett enkelt sätt med lagom många uppgifter. Att den inbjuder till att resonera, kommunicera och jobba praktiskt gör att alla kan lyckas! Mina elever gillar variationen av att skriva, rita, tänka och klura. 

Tobias Israelsson, lärare på Prolympiaskolan i Jönköping, och driver även bloggen Tobias klassrum

PEDAGOGISK INSPIRATION

Följ gruppen F-3 på Facebook

Här får du pedagogisk inspiration och tips om nyheter kring undervisning och läromedel. Du har också chans att ställa frågor och få råd från Gleerups läromedelsutvecklare för lågstadiet som är aktiva i gruppen.

Åsa Brorsson

 

 

Åsa Brorsson är författare till Prima matematik. Hon har lång erfarenhet av undervisning i matematik, är förstelärare och handledare i matematiklyftet.