Språkkraft – för nyanlända elever 1–9

Språkkraft

Språkkraft är en läromedelsserie som riktar sig till nyanlända elever i årskurs 1-9 och består av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik.