Utkik – basläromedel i SO för 7-9

Nya Utkik utifrån Lgr22

Utkik är Sveriges mest använda läromedel i SO-ämnen på högstadiet! I nya Utkik finns många helt nya texter och uppgifter som tränar mot målen i kursplanen. Bilder, ord och frågeställningar inspirerar till arbete med elevernas förförståelse.

Beställ provexemplar

Här kan du beställa provexemplar av Utikik 7–9!

  • Lyfter ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

  • Stora möjligheter att arbeta med elevernas förförståelse

  • Nya fördjupning & metod-uppgifter som tränar mot målen i kursplanen

  • Debatt- och faktarutor och fler elevuppgifter

Provläs nya Utkik!


Tränar mot målen

Efter varje avsnitt finns det frågor på innehållet i texten.  Till vissa avsnitt finns "debattrutor" för korta diskussioner i klassrummet. "Fördjupning & metod" tränar mot målen  i kursplanen.
 

Väcker elevernas förförståelse

Text, bilder  och ord i början av varje kapitel sätter igång elevernas tankar och väcker deras förförståelse. Här finns också frågeställningar att resonera kring. 

Nya Utkik – tips och inspiration

Titta på en inspelad webbträff där läromedelsutvecklare och en av författarna berättar vad som är nytt och ger tips och inspiration kring hur du kan arbeta med Utkik i din undervisning. 

Utkik webb

I Utkik lärarwebb finns förslag på lösningar, kommentarer till uppgifter och underlag för planering och bedömning.

Begreppa – studiestöd på modersmål

Till Utkikböckerna finns ett studiestöd på arabiska och dari som riktar sig till elever som är nyanlända eller har nybörjarkunskaper i svenska. Begreppaguider (fd studiestöd på modersmål) är en inläst pedagogisk bearbetning och förklarar innehållet på dina elevers modersmål. 

För att denna funktion ska vara tillgänglig måste din skola ha en licens hos ILT inläsningstjänst.

Nya aktuella ämnen varje månad 

I Utkik lärar- och elevwebb får du varje månad en ny text kring en aktuell händelse eller intressant fråga i omvärlden. Innehållet ger en fördjupad bakgrund och i anslutning till texten finns fördjupnings- och diskussionsfrågor. Du får också lärarmaterial till månadens uppgift, med tips om hur du kan jobba ämnesövergripande och kopplingar till läroplanen.