Iris biologi för gymnasieskolan

Iris biologi 

Iris är ett basläromedel i biologi för kurserna Biologi 1 och Biologi 2. Med ett enkelt språk, tydlig och flexibel struktur och fantastiska bilder blir biologin både lockande och inspirerande. Serien består av tryckta och digitala läromedel.

Iris för Biologi 1 och 2

  • Välskrivna och innehållsrika biologiläromedel
  • Med inledande syftes- och målbeskrivningar som tydliggör för både dig och dina elever
  • Pedagogiska sammanfattningar
  • Frågor och övningar av olika karaktär
  • Fantastiska bilder

För dig som vill arbeta helt digitalt!

Iris digitala läromedel är heltäckande läromedel för gymnasiekurserna Biologi 1 och 2. Här finns fantastiska bilder, animationer och filmer som underlättar förståelsen för komplicerade biologiska processer. Inlärningen underlättas ytterligare av de många självrättande övningarna. Lärarversionerna innehåller dessutom laborationsförslag, värderingsövningar och facit.