Stepping Stone - engelska för Grundvux

Stepping Stone 

Basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning, nyanlända på grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram. Serien är anpassad efter de fyra nationella delkurserna inom grundläggande vuxenutbildning och består av tre delar. Stepping Stone finns i tre steg – delkurs 1 och 2, delkurs 3 och delkurs 4. För varje steg finns tryckt bok, elev- och lärarwebb samt lärarhandledning. 

Stepping Stone för delkurs 1-4

 • Ett starkt fokus på undervisning enbart på engelska
 • Uppdelning av längre texter och ordlistor i kortare avsnitt som är lätta att överblicka
 • En logisk ordning inom varje avsnitt med sammanfattande övningar i slutet
 • Ett flertal kommunikations- och skrivuppgifter

På gång!

Stepping Stone-serien revideras. Bilder, texter och övningar uppdateras och blir ännu bättre. Redan nu finns en ny upplaga av boken för delkurs 1 & 2.

Nya upplagor till övriga böcker beräknas vara klara enligt följande:
- delkurs 3 inför vt-21 
- delkurs 4 inför ht-21

Komplettera läroböckerna med elev- och lärarwebbar!

Elevwebbarna innehåller:

 • Interaktiva övningar med fokus på grammatik, ordförråd och läsförståelse
 • Ljud som hör till texterna i de tryckta böckerna
 • Interaktiva ordlistor
 • Studieanvisningar
 • Länkar

Lärarwebbarna innehåller:

 • Gedigen lärarhandledning
 • Extra övningar och prov
 • Studieanvisningar
 • Bilder och länkar
 • Ljudfiler
 • Yrkesinriktat material
 • Sluttest för delkurs 1-3

Stepping Stone delkurs 1 och 2
Elevwebb
Lärarwebb

Stepping Stone delkurs 3
Elevwebb
Lärarwebb

Stepping Stone delkurs 4
Elevwebb
Lärarwebb

Kompletterande lärarhandledningar!

Lärarhandledningarna ger dig som lärare ett rikligt och pålitligt stöd i undervisningen. Pärmarna består av en stor mängd metodiska tips, kopieringsunderlag för extramaterial, diagnostiskt prov och engelsk-engelska ordlistor. Cd-skivor med inspelade texter, ordlistor samt sluttest för delkurs 1-3.

Stepping Stone Grammar

I Stepping Stone Grammar har den grammatik som finns i de tre böckerna samlats. Grammatiska regler förklaras och exempelmeningar visar hur reglerna används i praktiken. Stepping Stone Grammar finns i svensk version och i en engelsk version.