Impuls Fysik för gymnasieskolan

Impuls fysik

Impuls fysik 1 och 2 är ett basläromedel i fysik för gymnasieskolan. Här finns basen i din fysikundervisning: Klassiska beräkningsuppgifter, diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer. Fysiken kopplas till vardagsfenomen genom ett pedagogiskt upplägg och tillgängligt språk. Serien består av tryckta böcker, webbar och digitala läromedel.

Impuls för Fysik 1 och 2

  • Ger möjlighet att arbeta med ett pedagogiskt upplägg och ett tillgängligt språk
  • Kopplar fysiken till vardagsfenomen
  • Varierande läromedel med allt från klassiska beräkningsuppgifter till diskussionsunderlag, reflekterande frågor och laborationer
  • Tränar eleverna i att resonera kring fysik, göra fysikaliska beräkningar och dokumentera
  • Med en mängd lösta exempel underlättas förståelsen
  • Lösningsförslag finns till samtliga beräkningsuppgifter
  • Innehåller ett omfattande lärarmaterial med underlag för pedagogiska planeringar

För dig som vill arbeta helt digitalt!

Impuls digitala läromedel är heltäckande läromedel för Fysik 1 och 2. Här öppnas nya möjligheter att levandegöra fysiken och variera undervisningen. Välskrivna texter varvas med bilder, animeringar, filmer och en mängd simuleringar. I lärarversionen finns dessutom lösningsförslag till alla uppgifter, timplanering, provförslag med facit och laborationsförslag.  

Elevbok + webb

Elev- och lärarwebbar är komplement till de tryckta böckerna. Här finns självrättande övningar, filmsekvenser som förklarar lösta exempel, laborationer och mängder av simuleringar. I lärarversionen finns dessutom kursplanering och pedagogiska tips, extra övningsuppgifter med facit, kapitelprov, slutprov, lösningsförslag till alla uppgifter samt ett stort antal laborationsförslag. 

Övningsböcker i fysik

Gleerups övningsböcker för Fysik 1 och 2 har en kapitelindelning som passar strukturen i Impuls, men kan användas av alla som läser fysik oavsett läromedel. Övningsböckerna innehåller en mängd uppgifter i tre svårighetsgrader med facit till samtliga.