Alla tiders historia - läromedel för gymnasieskolan

Alla tiders historia

En klassisk läromedelsserie i historia som utmärker sig med ett enkelt, berättande och pedagogiskt upplägg. Serien finns i tre delar som tillsammans täcker gymnasiets alla kurser i historia.

Alla tiders historia för kurserna Historia 1a1, 1b, 2a, 2b och 3

  • Enkelt och berättande språk
  • Pedagogiskt upplägg
  • Levandegör och problematiserar historien
  • Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn
  • Rikt illustrerad med bilder och kartor