Alla tiders historia - läromedel för gymnasieskolan

Alla tiders historia

En klassisk läromedelsserie i historia som utmärker sig med ett enkelt, berättande och pedagogiskt upplägg. Serien finns i tre delar som tillsammans täcker gymnasiets alla kurser i historia. Läromedlet består av tryckta böcker och en lärarwebb.

Alla tiders historia för kurserna Historia 1a1, 1b, 2a, 2b och 3

  • Enkelt och berättande språk
  • Pedagogiskt upplägg
  • Levandegör och problematiserar historien
  • Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn
  • Rikt illustrerad med bilder och kartor 

Lärarmaterial

Alla tiders historia, lärarwebb innehåller läramaterial till alla tre elevböcker i serien. Här finns extra stöd i form av fördjupande material till varje epok, såsom instuderingsfrågor, arbetsuppgifter, länkar, bildspel och temauppgifter.