Äntligen ett gymnasieläromedel för kurserna Träningslära 1 och 2!

Vad händer i kroppen vid träning? Hur kombinerar man träning och kost för att nå resultat? Hur motiverar man en grupp? Dessa frågor lyfts i det alldeles nya läromedlet Träningslära 1+2. Författaren, Anders Dahl, delar med sig av sina tankar och erfarenheter av undervisning i ämnet.  

Det har tidigare inte funnits något läromedel avsett för just gymnasiekurserna Träningslära 1 och 2. Lärare har plockat diverse material, som egentligen inte vänder sig till målgruppen, från olika källor. Innehållet är av varierande kvalitet och letandet kan vara tidskrävande. 

Spara tid
Träningslära 1+2 är den första läroboken för gymnasiekurserna Träningslära 1 och 2. Här finns allt material du behöver, kvalitetssäkrat. Äntligen kan du som lärare lägga tid på annat än att leta material, säger läromedelsutvecklare Malin Arnberg.

Inspirera till fundering och reflektion
Träningslära är ett ämne som engagerar många och eleverna har ofta en hel del frågor. Träningslära 1+2 är indelad i avsnitt som baseras på det centrala innehållet i kurserna. Varje kapitel bygger på en eller flera punkter i det centrala innehållet och är sedan uppbyggt i frågeformat, där varje rubrik är en fråga som sedan besvaras i texten under.

– Detta för att eleverna så enkelt som möjligt ska hitta svar på sina frågor, men även för att eleverna direkt ska veta vad de ska kunna svara på efter att ha läst ett stycke, berättar Anders.

– Frågorna är dessutom avsedda att inspirera till funderingar och reflektion, fortsätter han.

Utvecklat tillsammans med elever
Träningslära 1+2 är en vidareutveckling av ett omfattande kompendium som Anders använt och utvecklat tillsammans med sina elever i flera år. Eleverna har visat stor uppskattning för materialet genom åren och det har fungerat utmärkt som stöd för inlärning av träningslärans grunder. 

Materialet har utformats efter EHFA och ERPES krav för vad som kan ställas på en personlig tränare, PT. 

– Tanken är ju att man efter gymnasiet ska kunna arbeta som PT, jag utgår därför ifrån både de internationella och nationella krav som finns och har kopplat dessa till Skolverkets krav, säger Anders.

Glenn Lindholm, som undervisar i träningslära, har granskat materialet och är väldigt positiv. 

– Detta är den bästa kurslitteratur jag läst! Känns som att det sammanfattar många av de böckerna som jag använder i vår utbildning. Vi har en yrkesinriktning mot PT och den kommer underlätta oerhört för eleverna, säger Glenn.

Lärarstöd som underlättar planering och bedömning
Nu kommer också en kompletterande lärarhandledning och lärarwebb. Detta lärarstöd ger hjälp i hur kurserna kan läggas upp och hur man kan arbeta med de olika momenten. Här finns ett gediget lärarmaterial som breddar och fördjupar din undervisning

– Materialet underlättar planerings- och bedömningsarbetet. Här finns färdiga mallar som går att dela ut till eleverna för flera olika områden och även exempel på matriser man både kan dela ut och då även använda själv, berättar Anders.

Vill du beställa ett kostnadsfritt cirkulationsexemplar?
Fyll i formuläret så skickas boken till din skola.

 

02 Maj 2019