Goda digitala nyheter för gymnasiet!

Vi utvecklar ständigt Gleerups digitala läromedel med nya smarta funktioner som stöttar dig i din undervisning och förenklar ditt arbete i vardagen. Redan nu vill vi tipsa om några viktiga och glada nyheter som du kommer att hitta i dina digitala läromedel till hösten! Förbättrat planeringsverktyg med möjlighet för dig och kollegorna att arbeta tillsammans i en gemensam planering, möjlighet att söka i alla läromedel, färdiga Kahoots att använda och ännu fler filmer!

1. Samarbeta och följ upp i planeringsverktyget 

Med planeringsverktyget i Gleerups digitala läromedel kan du enkelt arbeta ämnesövergripande genom att skapa egna teman och planeringar. 

Under våren har vi förbättrat planeringsverktyget och till hösten kommer ännu fler nyheter!

Du och dina kollegor kan nu samarbeta och redigera i samma planering. Genom att dela ut redigeringsmöjligheter till dina kollegor kan ni vara flera som arbetar tillsammans i en gemensam planering.

Till höstterminen kommer även eleverna att kunna klarmarkera delar i planeringen. Detta ger en tydlig visuell bild över hur stor del av planeringen som är avklarad och hur mycket som kvarstår. Du som lärare kan på så sätt följa upp varje elevs aktivitet i den planering ni arbetar med.

 

2. Färdiga Kahoots i många läromedel

Vi har redan lanserat skräddarsydda Kahoots i några av Gleerups digitala läromedel, och till hösten fyller vi löpande på med fler Kahoots i alla läromedel för 4-9 samt ett flertal läromedel för gymnasiet.

Den stora fördelen med Kahoot i Gleerups digitala läromedel är att övningarna är framtagna och anpassade till innehållet i det läromedel och ämnesområde som du och dina elever arbetar med. Kahoot är en enkel temperaturmätare för att stämma av kunskapsläget i klassen, och samtidigt ett effektivt sätt att skapa klassrumsdiskussioner.

 

 

 

 

3. Sök i alla läromedel

Vi förbättrar sökfunktionen i de digitala läromedlen!

Snart kan du och dina elever söka i alla läromedel som ni har tillgång till - från ett och samma ställe.

Oavsett om ni vill veta allt om celler, globalisering eller klimatet så samlas alla träffar i en och samma lista. Sökresultaten går dessutom att filtrera utifrån olika typer av innehåll.

 

4. Nya Begreppafilmer i samarbete med ILT 


Begreppafilmer är korta filmer som med utgångspunkt i det centrala innehållet ger förförståelse och förklarar nyckelbegrepp. Filmerna är tillgängliga på svenska för alla som använder Gleerups digitala läromedel och på ett flertal språk om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst.

Under året lanserar vi Begreppafilmer i en rad nya ämnen. Bland annat i SO  4-9, Teknik 4-9, NO 4-9, Svenska/svenska som andraspråk 4-9, Engelska 4-9, Hem- och konsumentkunskap 4-9 och Bild 4-9 samt för gymnasiet i samhällskunskap  och matematik.

 

 

 

Helt nya läromedel – och några uppdaterade 

Gleerups har ett stort utbud av tryckta och digitala läromedel för gymnasieskola och vuxenutbildning. Här hittar du både helt nya och uppdaterade läromedel inom dina ämnen. Passa på att upptäcka allt nytt och se till att du får en riktigt bra start på höstterminen 2022! 

Läs mer om läromedel för gymnasiet 
 

Testa digitala läromedel kostnadsfritt i ditt klassrum!

Har du inte testat Gleerups digitala läromedel än? Vi erbjuder dig att prova gratis i enskilda ämnen i 30 dagar eller låta hela skolan testa alla ämnen kostnadsfritt. 

Ja, jag vill prova gratis i 30 dagar!Ja vi vill gärna testa digitala läromedel!