Prestanda Motor och kraftöverföring, lärarwebb, lic 18 mån

Prestanda Motor och kraftöverföring, lärarwebb, lic 18 mån

Av Sven Larsson, Anders Ohlsson
Digital produkt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Prestanda Motor och kraftöverföring Lärarwebb innehåller facit för Prestanda Motor och kraftöverföring T som är en övningsbok med instuderingsuppgifter för kursen med samma namn.
För kursen finns också ett häfte med praktiska övningar Prestanda Motor och kraftöverföring P.

Författare Sven Larsson och Anders Ohlsson

  • Artikelnr: 40687395
PbT för Fordons- och transportprogrammet

PbT för inriktning personbil

PbT är en läromedelsserie anpassad för Fordons- och transportprogrammets inriktning Personbil. Serien är anpassad efter de ändringar i kursplanerna som trädde i kraft 2020.

Mer om serien