Kommunicera mera, elevhäfte

Kersti Månsson
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Kommunicera mera vänder sig främst till studenter som studerar sfi kurs B och C men kan även användas för kurs D. Läromedlet består av ett digitalt lärarmaterial och ett elevhäfte.

Kommunicera mera, elevhäfte är ett övningshäfte avsett att träna upp elevernas kommunikativa förmågor. Här finns fem avsnitt som behandlar vardagliga teman:
Familj och släkt
Arbete och yrken
Hälsa och fritid
Kärlek, vänskap och känslor
Skola och utbildning

Varje avsnitt börjar med en längre berättelse som följs av 5–6 kortare texter. Berättelserna utgår från bilder och har beskrivande texter, frågor, skriv- och diskussionsuppgifter plus ett stort antal olika övningsuppgifter i grammatik och ordkunskap. Elevhäftet passar att användas individuellt och parallellt med Kommunicera mera, digitalt lärarmaterial.

Kommunicera mera, elevhäfte i korthet:
• tränar elevers kommunikativa förmågor
• behandlar vardagliga teman
• avsnitten börjar med en längre berättelse som följs av 5–6 kortare texter
• berättelserna utgår från bilder och har beskrivande texter, frågor, skriv- och diskussionsuppgifter plus ett stort antal olika övningsuppgifter i grammatik och ordkunskap

  • Artikelnr: 40695284
  • Sidor: 80
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
Om serien
Kommunicera mera – för sfi kurs B och C

Kommunicera mera – Sfi

Kommunicera mera vänder sig främst till studenter som studerar sfi kurs B och C men kan även användas för kurs D. Läromedlet består av ett digitalt lärarmaterial och ett elevhäfte. Kommunicera mera tränar elevers kommunikativa förmågor och behandlar vardagliga teman.