Ord med tanke på vård

Anita Berggren,
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Ord med tanke på vård är ett läromedel i svenska som andraspråk med inriktning mot vård. Häftet behandlar ord och fraser som anknyter till och är användbara inom olika yrken inom området. Med varierande uppgifter av stegrande svårighetsgrader stimuleras eleverna att jobba vidare och de känner att de lär sig något som de har direkt nytta av i sitt kommande yrkesliv eller som privatpersoner i mötet med dessa yrkesmänniskor. Materialet möjliggör invdiviualisering i undervisningen och kan även fungera som hjälp vid högre studier inom området.

  • Artikelnr : 40642455
  • Sidor : 80
  • Upplaga : 1.12
  • Utgivningsår : 2003