Vägen till Sverige A, arbetsbok, 2:a uppl

Vägen till Sverige A, arbetsbok, 2:a uppl

Doris Lundh, Gerd Manne, Susanne Risberg
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Vägen till Sverige bygger på en kommunikativ undervisningsmodell, där man parallellt arbetar med funktioner, grammatik och uttal. Arbetsboken som bl.a. innehåller elevuppgifter till hörförståelseövningarna som finns till varje avsnitt, är knuten till textboken. Textboken innehåller bastexter och faktatexter, uttals- och grammatiköversikter samt en uttalsordlista.

Lärarpärmen är en resursbank med allmänna metodiska anvisningar, detaljerade lektionsförslag till materialets tio första kapitel, kopieringsunderlag, diagnostiska prov m.m.
Cd, datorövningar, minigrammatik och ordlistor kompletterar materialet.

  • Artikelnr : 40640598
  • Sidor : 136
  • Upplaga : 2.12
  • Utgivningsår : 2002