Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Undervisning är en process som inbegriper lärande och utveckling. Inom professionsutbildningar är undervisning den kontext där akademi möter profession. Det betyder att studenterna förväntas lära sig ett innehåll för att klara sina studier och ta examen, men också kunna förstå och tillämpa innehållet i relation till sin framtida profession. I det avseendet är undervisningens utformning en aspekt som har stor påverkan på individen. 

Ämnesintegrerad undervisning är studentcentrerad i det avseendet att den engagerar studenterna och förutsätter deras deltagande, medan universitets- eller högskolelärarens roll blir att stödja lärandet. Det innebär att individen blir mer delaktig i sitt eget lärande och sin utveckling. 

Den här boken belyser den ämnesintegrerade undervisningens betydelse och möjligheter för lärande och utveckling inom professionsutbildningar. Författarna ger exempel på flera typer av ämnesintegrerad undervisning: problembaserat lärande, team-based learning, casemetodik och projektbaserad undervisning. Modellerna ger en struktur för lärandet och kan användas i olika former av undervisning, såväl fysisk som hybrid och helt digital. 
Maria Christidis (red.) är lektor i omvårdnad och högskolepedagogisk utvecklare på Röda Korsets Högskola. Hon är sjuksköterska och lärare i svenska, engelska, nygrekiska samt vård och omsorg. 
Nikolaos Christidis (red.) är docent, universitetslektor, övertandläkare samt programdirektor för tandläkarprogrammet vid Karolinska Institutet. 

Fotografer:  Erik Cronberg (Nikolaos) och Sören Andersson (Maria).

Övriga författare:

Anders Rosén är lektor i ingenjörsutbildning med inriktning mot hållbar utveckling och transformation vid KTH.
Gudrun Edgren är professor emerita i medicinsk pedagogik vid Lunds universitet.
Inger Eriksson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet men har också ett uppdrag vid Örebro universitet som samverkanslektor med ansvar att bygga upp praktikutvecklande forskning mellan skolhuvudmän och akademi.
Janet Mattsson är professor i omvårdnad inom intensivvård vid Universitetet vid Universitetet vid Söröst Norge och Omvårdnadsansvarig på Barn - Perioperativ medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Maria Weurlander är docent och lektor i pedagogik med inriktning mot högskolepedagogik vid Stockholms universitet.
Marianne Teräs är professor i pedagogik inriktad mor vårdpedagogik på Institutionen för Pedagogik och Didaktik vid Stockholms universitet.
Marie Magnell är universitetsadjunkt inom teknikvetenskapens lärande med inriktning mot ingenjörsutbildningens utveckling vid KTH.
Nils Danielsen är professor emeritus i morfologi särskilt makroanatomi vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet.
Viveca Lindberg är professor i komparativ ämnesdidaktik vid Stockholm universitet.

Ylva Wibaeus är universitetslektor i ämnesdidaktik, inriktning historia, vid Institutionen för Ämnesdidaktik (IÄD), Stockholms universitet.

  • Artikelnr: 51109466
  • Sidor: 152
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2023