Maria Christidis

Maria Christidis

Maria Christidis är legitimerad sjuksköterska och gymnasielärare i svenska, engelska, nygrekiska samt i vård- och omsorg. Maria är verksam högskoleadjunkt på sjuksköterskeutbildningen och har en fil. lic i didaktik med fokus på undervisningen i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram.

 

Produkter av Maria Christidis