Maria Christidis

Maria Christidis

Maria Christidis är legitimerad sjuksköterska och gymnasielärare i svenska, engelska, nygrekiska samt i vård- och omsorg. Maria har disputerat i didaktik och är högskolelektor på sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets högskola.
 

 

Produkter av Maria Christidis

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("event", "view_item_list", { item_list_name: 'Produkter av', items: [ { item_id: '656847', item_name: 'Omvårdnad 2, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 967.00, quantity: 1, index: 0 }, { item_id: '656849', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 967.00, quantity: 1, index: 1 }, { item_id: '659733', item_name: 'Omvårdnad 2, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 2 }, { item_id: '659734', item_name: 'Omvårdnad 2, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 3 }, { item_id: '659735', item_name: 'Omvårdnad 2, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 4 }, { item_id: '660478', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 5 }, { item_id: '661473', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 6 }, { item_id: '661474', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 7 }, { item_id: '659737', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 8 }, { item_id: '659736', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 9 }, { item_id: '660477', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 10 }, { item_id: '655367', item_name: 'Omvårdnad 2, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 11 }, { item_id: '656848', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 12 }, { item_id: '655369', item_name: 'Hälso- och sjukvård 2, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 13 }, { item_id: '659508', item_name: 'Omvårdnad 1, digital, elevlicens 6 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 113.00, quantity: 1, index: 14 }, { item_id: '659509', item_name: 'Omvårdnad 1, digital, elevlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 15 }, { item_id: '659510', item_name: 'Omvårdnad 1, digital, lärarlicens 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 313.00, quantity: 1, index: 16 }, { item_id: '656846', item_name: 'Omvårdnad 1, lärarhandledning', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 996.00, quantity: 1, index: 17 }, { item_id: '655368', item_name: 'Hälso- och sjukvård 1, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 18 }, { item_id: '654692', item_name: 'Omvårdnad 1, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 19 }, { item_id: '8274', item_name: 'Vård- och omsorgsarbete 1, elevbok', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 365.00, quantity: 1, index: 20 }, { item_id: '8357', item_name: 'Vård- och omsorgsarbete 1, digital, elevlic, 12 mån', currency: 'SEK', item_category: 'product', price: 153.00, quantity: 1, index: 21 }, ] });