Maria Christidis

Maria Christidis

Maria Christidis är legitimerad sjuksköterska och gymnasielärare i svenska, engelska, nygrekiska samt i vård- och omsorg. Maria har disputerat i didaktik och är högskolelektor på sjuksköterskeutbildningen vid Röda Korsets högskola.
 

 

Produkter av Maria Christidis