Sociologiska perspektiv på religion i Sverige , 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Sverige framställs i internationella undersökningar som det mest sekulariserade landet i världen. Samtidigt har religion kommit att bli alltmer synlig i samhället på ett sätt som leder till nya och komplicerade frågor. Hur kan vi få kunskap om, förstå och tolka religion som en del av samhället? I den här boken används sociologiska perspektiv för att förstå och förklara religion i dagens Sverige.  Fokus i boken ligger framför allt på de uttryck för religion som är vanligast förekommande i det svenska samhället. Det innebär främst Svenska kyrkan och kristna frikyrkor, men också till exempel islam och kristet ortodoxa kyrkor. 

Med exempel från aktuell forskning utifrån olika teman, som exempelvis medier och religion, politik och religion och religionens relation till civilsamhället, ger författarna nya perspektiv på religion i dagens svenska samhälle. 

I bokens andra upplaga har ett nytt kapitel om genus, makt och religion tillkommit. Boken är även uppdaterad med ny forskning och aktuella exempel.
 
Mia Lövheim (red) är teologie doktor och professor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet. Magdalena Nordin (red.), filosofie doktor i religionssociologi, lektor i religionssociologi vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Tomas Axelson, teologie doktor, docent i religionssociologi vid Uppsala universitet och professor i religionsvetenskap vid Högskolan Dalarna.
Anna Davidsson Bremborg, teologie doktor, docent i religionssociologi vid Lunds universitet, präst i Svenska kyrkan.
Karin Jarnkvist, filosofie doktor i religionsvetenskap, docent i sociologi och verksam som lektor i sociologi vid Mittuniversitetet.
Linnea Jensdotter, teologie doktor i religionssociolog, ansluten till för Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.
Maria Klingenberg, docent i religionssociologi, lektor i religionsbeteendevetenskap med didaktisk inriktning, Uppsala universitet.
Annette Leis-Peters, teologie doktor och professor i religionssociologi med diakonivetenskap som särskilt profil vid VID vitenskapelige høgksole i Oslo och docent i religionssociologi vid Uppsala universitet.
Jonas Lindberg, teologie doktor i religionssociologi vid Uppsala universitet, präst i Svenska kyrkan och journalist.
Linnea Lundgren, filosofie doktor, forskare vid Centrum för Civilsamhällesforskning, Marie Cederschiöld högskola.
Martha Middlemiss Lé Mon, teologie doktor i religionssociologi, föreståndare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS), Uppsala universitet.
Per Pettersson, teologie doktor, senior professor i religionssociologi, Karlstads universitet. 
Anders Sjöborg, teologie doktor, docent och lektor i religionssociologi vid teologiska institutionen, Uppsala universitet.
Erika Willander, filosofie doktor i sociologi, forskare vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet. 

 

  • Artikelnr : 51107479
  • Sidor : 224
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Sociologiska perspektiv på religion i Sverige, 2 uppl

Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Mats K.G. Johansson.

Till den andra upplagan har ett kapitel om genus, makt och religion tillkommit. Texterna har kompletterats med aktuella exempel och kommer i en något förändrad ordning. Boken inleds med en introduktion till sociologi generellt och religionssociologi specifikt. Därefter analyseras religionssociologiska frågor kopplade till samhällsutvecklingen i Sverige ur flera perspektiv och med en blandning av kvalitativa och kvantitativa metoder. […] Boken är en utmärkt introduktion till ämnet religionssociologi, som i första hand vänder sig till studenter men som även kan uppskattas av generellt samhällsintresserade läsare. Den löpande framställningen kompletteras med faktarutor. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor och tips på fortsatt läsning.