Magdalena Nordin

Magdalena Nordin

Magdalena Nordin är filosofie doktor i religionssociologi, lektor i religionssociologi vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Produkter av Magdalena Nordin