Magdalena Nordin

Magdalena Nordin

Magdalena Nordin är fil. dr i religionssociologi och lektor i religionssociologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet.

Produkter av Magdalena Nordin