Naturvetenskap i ett förskoleperspektiv

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I förskolans läroplan har ämnet naturvetenskap fått en framträdande plats. Men när förskolans lärare tillsammans med barnen ska göra naturvetenskap till praktik uppstår många frågor. Vad kan naturvetenskap förstås som? Hur kan uppdraget om naturvetenskap i förskolan realiseras? Hur kan barns erfarenheter och föreställningar mötas och tas tillvara och samtidigt utmanas till fördjupat lärande? Det finns inte ett sätt att göra detta, utan flera.

Den här boken erbjuder en mängd didaktiska perspektiv som berör såväl valet av innehåll som förhållningssätt och metoder grundade i beprövad erfarenhet och vetenskap.

Bokens syfte är att synliggöra, diskutera och utveckla kunskap om hur naturvetenskap som kunskapsområde i förskolan kan förstås och få sin praktiska utövning. I bokens olika kapitel ges både teoretiska och praktiska redskap som är användbara vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av innehållsområdet.

Bokens författare är lärare och forskare med förankring i både förskolläraryrket, barnforskningen och det naturvetenskapliga kunskapsområdet, och de är verksamma vid olika lärosäten och förskollärarutbildningar i Sverige.

Susanne Thulin (red.) är universitetslektor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad.

Annika Elm Fristorp är fil.dr i didaktik och har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete inom naturvetenskap med barn.

Marie Fridberg arbetar som universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad.

Laila Gustavsson är förskollärare och universitetslektor i pedagogiskt arbete och undervisar på lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.

Lena Hansson är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad.

Agneta Jonsson är förskollärare och fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap. Hon är anställd som lektor vid Högskolan Kristianstad.

Susanne Klaar är fil.dr i pedagogik och har en bakgrund som förskollärare och Ma/No-lärare 1–7.

Jonna Larsson har en bakgrund som förskollärare och arbetar i dag vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet.

Lena Löfgren är universitetslektor i fysikdidaktik vid Högskolan Kristianstad.

Andreas Redfors är docent och professor i fysik – inriktning fysikdidaktik.

Bodil Sundberg är fil.dr i biologi och arbetar vid Örebro universitet som lärarutbildare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Anna Vikström är universitetslektor i naturvetenskapligt lärande och utbildningsledare för förskollärar- och grundlärarprogrammen vid Luleå tekniska universitet.

Annika Åkerblom är fil.dr i pedagogik samt universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet.

  • Artikelnr : 40694669
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2016