Susanne Thulin

Susanne Thulin

Susanne Thulin (red.) är förskollärare och fil.dr i pedagogik. Susanne är anställd som lektor vid Högskolan Kristianstad och är programansvarig för förskollärarutbildningen där. Hennes forskningsintresse är inriktat mot barns lärande och naturvetenskap i förskolan, vilket hon också undervisar om.

Produkter av Susanne Thulin