Pedagogisk dokumentation som aktiv agent

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken visar ett nytt sätt att använda pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärprocesser och utvecklingen av praktiken. Författaren utprovar nya teorier som får konsekvenser för hur vi förstår lärande och subjektsskapande i förskolan och skolan. Ting och material är inte passiva instrument eller verktyg som vi använder, utan aktiva medaktörer som samarbetar och samhandlar med oss. Det vi betecknar som lärande är ett resultat av ett sådant samhandlande där en rad aktiva agenter är involverade.

Boken handlar om sökandet efter ett språk som lärare, förskollärare, pedagoger och utbildningsforskare behöver för att kunna beskriva och tala om något bortom det språk som är baserat på den binära uppdelningen där teori ses som separerat och avskilt från praktik. I centrum står arbetsverktyget pedagogisk dokumentation, som kan förstås som en aktiv agent i lärandearbetet med barn och elever.

Pedagogisk dokumentation som aktiv agent fungerar också som en vetenskapsteoretisk resa genom pedagogiska praktiker som förändrar våra synsätt på, inte bara barnen och lärandet, utan även på oss själva och hur vi arbetar.

Boken är viktig för kurser i lärarutbildningen där relationerna mellan teori och praktik diskuteras, men också för pedagoger, förskollärare och lärare i förskolor och skolor som vill utmana invanda tanke- och handlingsmönster.

  • Artikelnr : 40673459
  • Sidor : 152
  • Upplaga : 1.6
  • Utgivningsår : 2012
Recensioner

 

Del av recension från BTJ

Häftepos: 12109035

Lektör: Marianne Ericson

 

 

Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och verksam vid Stockholms universitet. Den här boken skrevs som en del av ett forskningsprojekt som inriktades på teoriutveckling av betydelsen av materialitet för barns subjektskapande i förskolan. Boken utgår från pedagogisk dokumentation och knyter ihop teori och praktik på olika sätt. Författaren betonar vikten av ett intra-aktivt förhållningssätt, dvs. att man istället för att fixera sig vid på förhand uppsatta mål kan utgå från det som uppstår i leken mellan barnen samt mellan barnen och materialen runt omkring. Boken är vetenskapligt skriven och kräver att läsaren är väl insatt i pedagogikens fackspråk även om författaren förklarar de flesta svåra ord och uttryck i noter i efterhand.