Hillevi Lenz Taguchi | © Björn Dalin

Hillevi Lenz Taguchi

Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskola vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintressen rör pedagogisk filosofi, förskolebarns utveckling och lärande, ny-materialistisk feministisk teori och metod. 

Fotograf: Björn Dalin

Produkter av Hillevi Lenz Taguchi