Varför pedagogisk dokumentation?, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Den här boken är en introduktion till att använda pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan. Författaren diskuterar pedagogisk dokumentation ur ett perspektiv där barnsyn och förhållningssätt och syn på kunskap och lärande är huvudfokus. Exemplen kommer i första hand från förskolans sammanhang, där pedagogisk dokumentation enligt Skolverket har använts på fler än hälften av alla svenska förskolor.

Vad är kunskap och lärande i ett arbete med pedagogisk dokumentation? Mycket har hänt sedan pedagogisk dokumentation introducerades med inspiration från den norditalienska staden Reggio Emilias kommunala förskoleverksamhet. Varför pedagogisk dokumentation? diskuterar de mångfacetterade relationer som finns till arbetsverktyget i dag. Bokens sista kapitel diskuterar barnet som subjekt, samt barnet och pedagogen som medkonstruktörer av kultur och kunskap utifrån olika exempel från förskolan och med en fenomenologiskt inspirerad konstruktionism med filosofen Merleau-Ponty som utgångspunkt.

Denna andra upplaga är kraftigt reviderad och uppdaterad och innehåller också en ny och omfattande inledning och ett helt nytt första kapitel.

Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet.

  • Artikelnr: 40678607
  • Sidor: 140
  • Upplaga: 2.6
  • Utgivningsår: 2013
Recensioner

Del av recension från BTJ

Häftepos: 14108033

Lektör: Marianne Ericson

 

Hillevi Lenz Taguchi är sociolog, genuspedagog och professor i pedagogik och barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. En av hennes senaste böcker är Pedagogisk dokumentation som aktiv agent (2012, tr. 2013). Den här upplagan av Varför pedagogisk dokumentation? är kraftigt reviderad och uppdaterad. Dessutom är ett kapitel helt nyskrivet. De flesta svenska förskolor och även många andra skolor arbetar med pedagogisk dokumentation trots att det är både arbetskrävande och komplext. Lenz Taguchi ger flera exempel från förskolor och hon diskuterar deras arbetssätt och syn på barn. Boken är vetenskapligt skriven men lättas upp av markerade citat och episoder från arbetet med barnen. Den är lämplig som inspiration till studiecirklar i förskolor som vill utveckla sitt pedagogiska dokumenterande.