Att bygga tänkande klassrum i matematik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

En tänkande elev är en engagerad elev. I den här boken har den kanadensiska läraren och forskaren Peter Liljedahl samlat erfarenheterna från femton års forskning. Resultatet är en praktisk vägledning i att steg för steg skapa en miljö för ett tänkande och lärande som sätter eleven i centrum – ett tänkande klassrum i matematik. 

Det handlar om att utmana de normer och vanor som genomsyrar många av dagens klassrum och som bidrar till att eleverna slutar att tänka. Boken är en djupgående och kärnfull genomgång av vad det innebär att undervisa, lära och utvärdera i ett tänkande klassrum. I allt från hur man möblerar klassrum till hur man ställer frågor, från vem som ska hålla i pennan till hur man främjar ihärdighet och uthållighet, skapar författaren en grund för ett genuint engagemang för matematik hos elever i alla åldrar. Med hjälp av fjorton metoder visar författaren hur lärare i grundskola och gymnasium kan åstadkomma stora förändringar i elevernas engagemang och lärande.

Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Han är tidigare matematiklärare på gymnasienivå och har uppmärksammats mycket för sin forskning. Att bygga tänkande klassrum i matematik är den första bok av honom som ges ut på svenska.

Översättning: Maria Åsard
Fackgranskning: Maria Johansson

”Att skapa ett tänkande klassrum eller att förändra en undervisningsmiljö i matematik är en stor utmaning, ändå är det inte en utopi. Med stöd i omfattande klassrumsstudier visar Peter Liljedahl hur vi med relativt små steg kan åstadkomma stor förändring i klassrummet.”
Maria Johansson, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och fackgranskare till boken.

  • Artikelnr : 51107295
  • Sidor : 304
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

MÖT GRANSKAREN
"Hur bygger man tänkande klassrum i matematik med enkla medel?" Läs intervjun med Maria Johansson, biträdande professor vid Luleå universitet och bokens fackgranskare.

---

Publiceras i BTJ-häftet nr 19, 2022.
Lektör Ola Svärd

Den kanadensiske professorn i matematikdidaktik Peter Liljedahl beskriver i denna bok hur man genom strukturella förändringar i skolundervisningen kan få elever att tänka matematiskt. Liljedahls utgångspunkt är att traditionell kunskapsförmedling i matematik oftast utformas så att resultatet på ett problem föregår förståelsen – med konsekvensen att elevernas tankeförmåga inte utvecklas och tränas. Liljedahl vill ge alternativ till detta i sin bok och presenterar sina förslag i fristående kapitel som vart och ett beskriver en av fjorton faktorer som förbättrar tänkandet, exempelvis typ av problemuppgifter, elevgruppsammansättning, klassrumsmöblering, elevhandledning, anteckningstaktik, läxutformning, utvärdering och betygsättning. Kapitlen har en liknande utformning: faktorbeskrivning, praktiska förändringsförslag, vanliga frågor, sammanfattning, frågor att fundera på och sist men inte minst åskådliga och pedagogiskt relevanta problemställningar för olika årskurser att pröva i klassrumssituationen. Liljedahls framställning är genomgående logiskt utformad, mycket konkret och överförd till oklanderlig svenska av Maria Åsard. Upplägget gör att boken passar utmärkt som underlag för studiecirklar och självstudier. Det finns många handledningar för matematikundervisning på marknaden – Att bygga tänkande klassrum i matematik ger både sedvanliga tips och mer utmanande, okonventionella och kreativa pedagogiska uppslag.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Inledning
Elever som inte tänker 
Institutionella normer 
På väg mot ett tänkande klassrum 
Att läsa den här boken 

1. Uppgifter att använda i ett tänkande klassrum 

2. Gruppindelning i ett tänkande klassrum 

3. Elevernas arbetsytor i ett tänkande klassrum 

4. Att möblera ett tänkande klassrum 

5. Att besvara frågor i ett tänkande klassrum

6. När, var och hur uppgifter ges i ett tänkande klassrum 

7. Läxor i ett tänkande klassrum 

8. Att främja elevautonomi i ett tänkande klassrum 

9. Att använda ledtrådar och utvecklande uppgifter i ett tänkande

10. Att befästa kunskap i ett tänkande klassrum 

11. Elevernas anteckningar i ett tänkande klassrum 

12. Vad vi väljer att utvärdera i ett tänkande klassrum 

13. Att använda formativ bedömning i ett tänkande klassrum 

14. Att betygsätta i ett tänkande klassrum 

15. Att kombinera de 14 metoderna och bygga

Litteraturförteckning