Att bygga tänkande klassrum i matematik

En tänkande elev är en engagerad elev. I boken Att bygga tänkande klassrum i matematik har den kanadensiska läraren och forskaren Peter Liljedahl samlat erfarenheter från femton års forskning. Resultatet är en praktisk vägledning i att steg för steg skapa en miljö för ett tänkande och lärande som sätter eleven i centrum – ett tänkande klassrum i matematik. Vi ställde några frågor om boken till Maria Johansson, biträdande professor vid Luleå universitet och bokens fackgranskare.

 

Kände du till författaren Peter Liljedahl och hans forskning sedan tidigare?
– Jag träffade Peter för första gången när han föreläste under matematikbiennalen i januari 2018. Då hade jag haft möjlighet att läsa om en del av hans forskning innan och det som främst intresserade mig var att han hade hittat ett sätt att skapa bestående förändring i matematikklassrummet.

Hur gick dina tankar när du granskade boken?
– Att läsa en bok och samtidigt granska den gör att jag läser den på ett annat sätt än första gången när jag läste den engelska upplagan. Jag måste säga att det som jag fortfarande fascineras över är igenkänningen och att det kan vara så enkelt. Flera gånger kom jag på mig själv med att tänka: ”ja, så är det”, för att i nästa tanke komma in på: ”Kan vi verkligen förändra matematikundervisning med så här enkla medel?”

Varför är detta ett viktigt ämne?
– I Sverige och internationellt är detta ett otroligt viktigt område. Det bedrivs mycket forskning vars syfte i förlängningen är att skapa matematikundervisning för alla elever, och göra det möjligt att alla elever når de mål som är uppsatta. Utöver det pågår det en mängd kompetensutvecklingsinsatser för matematiklärare både i Sverige och internationellt – också det med syfte att förbättra undervisningen. Lärare i klassrummen brottas dagligen med denna fråga så den är central för många.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– Det finns andra böcker inom detta område både på svenska och engelska. Men denna bok har något som de andra saknar – nämligen att med enkla medel skapa bestående förändring. Sedan är det aldrig en nackdel att den är lätt att ta till sig och att ”frågor och svar”-delarna ger det lilla extra.

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken? Vad är största ”nyttan" med boken?
– Jag hoppas att lärare, lärarutbildare och studenter kommer att vilja och våga prova något nytt och tillsammans med elever och andra lärare utveckla matematikundervisningen.

Hur och var kan boken användas?
– Jag tänker mig att lärare och lärarutbildare kan använda den som en handbok. Lärarutbildare kan också använda den som kurslitteratur och kanske även låta studenterna prova på detta arbetssätt på VFU:n. Den passar för alla lärare från förskoleklass till gymnasiet.

Läs även intervjun med författaren Peter Liljedahl >>

Bokens författare

Peter Liljedahl är professor i matematikdidaktik vid Simon Fraser University i Vancouver, Kanada. Han är tidigare matematiklärare på gymnasienivå och har uppmärksammats mycket för sin forskning. Att bygga tänkande klassrum i matematik är den första bok av honom som ges ut på svenska.

Maria Johansson, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och fackgranskare av boken.

Översättning: Maria Åsard

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Att bygga tänkande klassrum i matematik 

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

11 Maj 2022