Juridik i professionellt lärarskap, 5 uppl

Lagar och värdegrund i den svenska skolan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Det är svårt att tänka sig ett fungerande samhälle utan lagar. Lagar är ett system av regler som skapar ett ramverk för hur vi agerar. De både underlättar samarbete och sätter gränser för vårt handlande. Den demokratiska värdegrunden är också ett slags ramverk som påverkar mycket av vårt liv och de offentliga institutionerna.

Juridik i professionellt lärarskap handlar om både lagar och värderingar i svenska skolor, fritidshem och förskolor. Den sammanfattar den lagliga grund som reglerar lärares arbete och innehåller både hänvisningar till lagtexter och exempel från vardagen i skolan. Boken kan användas dels som ett uppslagsverk av alla som arbetar i skolan, dels som underlag för en diskussion och ett problematiserande av den värdegrund som grundlagar, lagar och andra styrdokument ger uttryck för.

Områden som behandlas är bland annat myndighetsutövning, offentlighet och sekretess, ordningsregler, kameraövervakning, fotografering, diskriminering, anmälan till socialen, tvångsåtgärder och upphovsrätten. I boken diskuteras även det multikulturella samhällets betydelse för skolan och hur skolpersonal kan handskas med mobbning och rasism. Författaren diskuterar också innehållet i den demokratiska värdegrunden, både generellt och för att klargöra vad det innebär för arbetet i skolan. Bokens femte upplaga är uppdaterad med hänsyn till ändringar i skollagen och andra rättskällor samt med ett nytt avsnitt om användning av våld och tvång vid ordningsstörningar.

Marco Nilsson är docent i statsvetenskap och verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University.
 

  • Artikelnr : 51109022
  • Sidor : 200
  • Upplaga : 5.1
  • Utgivningsår : 2023
Recensioner

Juridik i professionellt lärarskap, 5 uppl

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 15, 2023. Lektör: Erika Storme Martinger

Marco Nilsson, docent i statsvetenskap och verksam vid Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University, sammanfattar i Juridik i professionellt lärarskap olika regler och lagar, men också värderingar, som styr arbetet i skolor, förskolor och fritidshem. Detta är femte upplagan och tidigare upplagor bör bytas ut då ett nytt avsnitt har tillkommit om användandet av tvång och våld i de fall någon stör ordningen samt att det har gjorts uppdateringar med anledning av olika lagändringar. […] Boken innehåller lagtext och tydliggörande exempel. Den är lätt att hitta i och fungerar därför bra för den yrkesverksamme som behöver vägledning. Innehållet är brett, bland annat behandlas vad som gäller om en elev vill vara ledig under en skoltermin, sekretess, ordningsregler, sexualbrott i skolan utförda av skolpersonal eller elever, skadeståndsansvar vid person- och sakskada, anmälan till socialtjänsten, tvångsåtgärder som kvarsittning, arbetsrätt och stödåtgärder såsom till exempel modersmålsundervisning. Texten har ett praktiskt anslag, förutom det avslutande kapitlet om demokratiuppdraget och värdegrund som är mer resonerande. Källhänvisningar finns löpande i texten.