Lärarassistentens handbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Vem gör vad på en skola? Vilka styrdokument och lagar gäller? Vad gör jag om konflikter uppstår? Och vad gör elevhälsan? Listan på det som du som lärarassistent kan behöva känna till är lång och spänner över många områden. Förhoppningen är att den här boken ska vara ett stöd på vägen mot en spännande och givande yrkesroll – och din hjälpreda i yrkesvardagen som kommer. 

Lärarassistenten avlastar läraren och kan ha en rad olika uppgifter, allt från administrativt och praktiskt arbete i anslutning till undervisningen, till att vara en extra resurs i klassrummet eller på fritidshemmet. Andra viktiga arbetsuppgifter handlar om att bidra till studiero, trivsel och gemenskap i skolan. I den här boken hittar du det mesta om hur skolan fungerar och får goda råd om bland annat konflikthantering och ledarskap. 

Boken riktar sig till dig som studerar till och arbetar som lärarassistent. Den är också läsvärd för till exempel blivande och yrkesverksamma elevassistenter och resurspedagoger samt andra som vill få en övergripande bild av hur den dagliga verksamheten i skolan fungerar.

I LÄRARASSISTENTENS HANDBOK har bokens författare, Heléne Lind Wallerstedt, sammanställt kunskap och erfarenheter från över tjugofem år som skolledare. Hon är också utbildad lärare för grundskola och gymnasium. Numera arbetar hon som föreläsare, konsult och författare.

  • Artikelnr : 51103549
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 4, 2021.
Lektör Therese Nordholm

Heléne Lind Wallerstedt har gedigen erfarenhet från skolans värld, både som lärare och skolledare. […] Titeln och utbildningen lärarassistent är relativt ny. Arbetsbeskrivningar och förväntningar kan, enligt författaren, variera stort mellan olika skolor och också orsaka viss osäkerhet. Syftet med Lärarassistentens handbok är att ge kunskap om skolan som arbetsplats samt lärarassistentens roll och arbetsuppgifter. Exempel på innehåll är: administration och rutiner, tystnadsplikt och sekretess, läroplaner och betyg, elever i behov av stöd och arbete mot kränkningar. Boken ger en överblick över den mängd arbetsuppgifter som, förutom undervisning, görs på en skola. Till varje kapitel finns lästips för fördjupning. Plats för egna anteckningar finns också. Boken, som är mycket bra och fyller väl sitt syfte, vänder sig främst till den som studerar till eller är verksam som lärarassistent, men torde även vara ett stöd för andra resurspersoner i skolan.