Lärarassistentens handbok – konkreta verktyg för yrkeslivet

Det satsas stort på en ny yrkeskategori inom skolan: lärarassistenten. Men vad ska en sådan göra och vad ska den inte göra? Vi fick en pratstund med Heléne Lind Wallerstedt, aktuell med den nya boken Lärarassistentens handbok, som handlar om just lärarassistentens roll. Boken ger konkreta råd både till den blivande – eller nybakade – assistenten men också till de som ska jobba med denna grupp.

Heléne Lind Wallerstedt har sammanställt kunskap och erfarenheter från över tjugofem år som skolledare. Hon är också utbildad lärare för grundskola och gymnasium. Numera arbetar hon som föreläsare, konsult och författare.

Hur gick dina tankar när du skrev boken och varför kom den till?
– Jag har arbetat inom grundskolan i trettio år, varav 25 år som skolledare. Genom denna erfarenhet har jag under senare år kunnat handleda personal inom skolans värld, både i praktiska men även mer teoretiska spörsmål. Nu är en ny yrkeskategori på väg in, lärarassistenten, som rätt använd kan bli till stor nytta för både lärare och elever. 

– Hela tanken med lärarassistenter är att möjliggöra för lärare att fokusera på sitt kärnuppdrag – det vill säga på undervisningen. I förlängningen kan det så klart också ge ringar på vattnet och göra läraryrket – och skolan som arbetsplats – mer attraktivt. Det hoppas jag att min bok kan bidra till.

Varför är detta ett viktigt ämne just nu?
– Utbildningar för lärarassistenter är redan igång på flera ställen i landet och Skolverket skickar ut närmare en halv miljard kronor till skolor för att kunna anställa dessa. 

– Lärarassistenten ska avlasta läraren vilket kan innebära en rad olika uppgifter, allt från administrativt och praktiskt arbete i anslutning till undervisningen, till att vara en extra resurs i klassrummet eller på fritidshemmet. Men lärarassistenten ska också bidra till studiero, trivsel och gemenskap i skolan. Kan den här gruppen få en bra ingång är det guld värt för framtidens skola.

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
– De flesta lärarassistenter utbildas i dag på folkhögskolor. Jag tittade närmare på vilket kursmaterial de använde och såg att det inte fanns någon helgjuten bok skriven just för blivande lärarassistenter – därför skrev jag en sådan. Boken kan användas både under utbildningen och som ett stöd på arbetsplatsen.

– Boken tar upp många konkreta frågor som man stöter på som anställd på en skola. Det finns även öppna frågor som avslutar varje kapitel och som ger möjlighet att reflektera och formulera egna svar och åsikter. Till exempel skillnaden mellan att vara personlig och privat i relation till elever och föräldrar, hur man ska hantera klassresor och klasskassor och om det är självklart att ta emot presenter vid avslutningar. 

Vem kan ha nytta av boken? 
– Den kan med fördel användas som kursbok, men också som handbok för den som har arbetat ett tag. Den är i första hand skriven för de som studerar till lärarassistenter men även yrkesverksamma elevassistenter, fritidspersonal, lärare och rektorer kan ha stor nytta av den. 

Vad hoppas du att läsaren ska ta med sig efter läsning?
– Jag tror att studenter som ser korta glimtar av hur det är i skolans värld blir oroade av den mängd frågor som finns och som de måste hantera. Man måste börja någonstans och den här boken är en bra start. 

– Min förhoppning är att de som läst boken ska känna sig tryggare när de kliver in och börjar arbeta i en skola. Min ambition har varit att skriva en lättillgänglig bok som ger tydliga och konkreta råd på vägen mot ett produktivt och lustfyllt yrkesliv inom skolans värld. De som har skolan som sin arbetsplats är engagerade, kunniga och de älskar sitt arbete. Även om de klagar ibland. Jag hoppas att min bok ska kunna stödja och guida en ny – men ytterst välkommen – grupp i denna skara.


 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur?

Läs mer om Lärarassistentens handbok

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

21 Okt 2020