Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Lärares pedagogiska ledarskap är ett komplext hantverk. Ofta är det svårt att beskriva vad som egentligen sker i samspelet med eleverna, men med stöd av olika teorier kan det bli synligt. Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus vill inspirera lärarstudenter, lärare och lärarutbildare att reflektera över olika konflikter som dagligen uppstår i skolans värld för att kunna förhålla sig till dem.

Pedagogiskt ledarskap utgörs till stor del av att hantera dagliga konflikter, och för att lyckas med detta behövs kunskap och färdighet. Kunskap hjälper lärare att analysera situationer och utveckla förståelse för hur man konstruktivt kan hantera svåra situationer och mindre störningar.

I Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus utgår författarna från olika konkreta situationer som lärare står inför och väver samman teorier och praktisk konflikthanteringskunskap. Varje situation beskrivs utifrån lärarens position som pedagogisk ledare och i relation till olika kunskapsområden, såsom hantering av klassrumssituationer, sociala relationer, mobbning, juridifiering, värdegrund och demokrati.

Ilse Hakvoort är docent i pedagogik och verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Agneta Lundström är lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad pedagogik vid Umeå universitet.

  • Artikelnr: 51100821
  • Sidor: 176
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner

Att hantera konflikter i rollen som lärare är en viktig förmåga. Konflikter uppstår på olika plan, mellan olika kontrahenter och det är inte alltid lätt att reda ut vad som händer i en konfliktsituation. […] Författarna analyserar olika ledarstilar och hur dessa påverkar utfallet i en konflikt. De ger också goda råd avseende de färdigheter och kunskaper som lärare har nytta av som till exempel praktisk konflikthanteringskunskap och intressanta teoribildningar. Gränsdragningen mellan konflikt och mobbing, skolans juridifiering och värdegrundsfrågornas betydelse tas också upp. Pedagogiskt ledarskap med konflikter i fokus är en fyllig och belysande bok som ger lärarkandidater, lärarutbildare och rutinerade lärare en god konflikthanteringsgrund att stå på. Rikligt referensmaterial ingår.

Publiceras i BTJ-häftet nr 10, 2019
Lektör Jonas Herrlin