Agneta Lundström

Agneta Lundström

Agneta Lundström är nu pensionär men har tidigare arbetat som lektor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad pedagogik vid Umeå universitet. Hennes forskning och undervisning har fokuserat på konflikthantering i lärarutbildningen samt professionella möten med elever i socio-emotionella svårigheter. Agneta har en bakgrund som specialpedagog med huvudsakligt fokus på konflikter och socio-emotionella svårigheter. 

Produkter av Agneta Lundström