Specialdidaktik

Bok
Ej i lager. Utkommer: 2024-08-02
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Av tradition har svenska elever i stor utsträckning inkluderats i ordinarie klassrum, oavsett funktionsnedsättning. Intentionerna har varit goda och med elevernas bästa i förgrunden. Måluppfyllelsen uppnås emellertid inte av alla elever, och skillnaderna mellan de elever som lyckas bäst och sämst i skolan ökar. Elevers långvariga skolfrånvaro ökar också. Denna problematik måste adresseras för att skapa en skola med rättvisa möjligheter för alla elever att få tillgång till den kunskap som krävs för att klara ett självständigt vuxenliv med meningsfull sysselsättning. 
 

Den här boken har fokus på elevers innehållsmässiga inkludering, det vill säga elevernas möjlighet till utveckling av kunskaper inom det innehållsliga område som behandlas i klassrummet. De elever som har misslyckats eller som riskerar att misslyckas att uppnå skolans mål, det är deras behov som sätts i förgrunden genom att använda ett specialdidaktiskt perspektiv. Modeller för att identifiera och förebygga skolmisslyckanden med fokus på undervisningsinnehållet presenteras. Boken lyfter även elevernas perspektiv i undervisningen, hur lärares professionsutveckling kan organiseras i ett specialdidaktiskt perspektiv, samt innehållsinkluderande undervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
 

Mona Holmqvist (red.) är professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet samt fil.dr och docent i pedagogik.
Michael Arthur-Kelly är hedersprofessor vid School of Education, University of Newcastle, Australien.
Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, fil.dr i sociologi och ämneslärare i historia och religionskunskap.
Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap samt chef för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) vid Karolinska Institutet.
Helén Egerhag är fil.dr i pedagogik och universitetslektor vid Linnéuniversitetet.
Linda Plantin Ewe är fil.dr och lektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.
Linda Fälth är professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
Malin Gardesten är fil.dr och universitetslektor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.
Kamilla Klefbeck är fil.dr i pedagogik och universitetslektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.
Christine Kim-Eng Lee är docent och fil.dr i pedagogik och adjungerad senior medarbetare vid National Institute of Education (NIE), Nanyang Technological University (NTU), Singapore.
Emma Leifler är med.dr och arbetar som universitetslektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet.
Balli Lelinge är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Malmö universitet.
Birgitta Lundbäck är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
Camilla Nilvius är fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Linnéuniversitetet.
Hanna Palmér är professor i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet.
Linda Petersson-Bloom är fil.dr och universitetslektor i specialpedagogik vid Högskolan Kristianstad.
Jordan Shurr är fil.dr och docent i specialpedagogik.
Helena Sjunnesson är fil.dr i pedagogik och arbetar vid Högskolan Kristianstad.
Catarina Wästerlid är fil.lic. i pedagogik och adjunkt i matematikdidaktik vid Högskolan Kristianstad.

  • Artikelnr : 51110790
  • Sidor : 248
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024