Mona Holmqvist

Mona Holmqvist

Mona Holmqvist är professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Hon är vetenskaplig ledare för nationella forskarskolan i specialpedagogik för lärarutbildare, finansierad av Vetenskapsrådet, och har varit forskningsledare för flera forskningsprojekt inom området lärande, undervisning och lärares professionsutveckling. Hennes främsta forskningsintressen rör lärande, främst lärande av specifika innehåll i klassrumsmiljöer samt specialdidaktik, med särskilt fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Produkter av Mona Holmqvist