Specialpedagogik i professionellt lärarskap

, Maria Rubin, Pia Thimgren, Roger Åkerman
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Det specialpedagogiska perspektivet på professionellt lärarskap handlar om att utgå från de förutsättningar, resurser och drivkrafter som varje barn har.

Lärares synsätt och förhållningssätt har stor betydelse för barns och elevers möjligheter att utvecklas till nyfikna och lärande människor. Som lärare behöver man förhålla sig till läroplaner och styrdokument och samtidigt lyssna på, läsa av och bekräfta barnen och eleverna, inte minst i situationer där man blir utmanad i sin lärarroll. Utmaningarna driver varje lärares professionella utveckling, vilket förutsätter självkännedom, mod att våga se och höra sig själv samt en beredskap att anpassa, utveckla och förändra sitt förhållningssätt utifrån barnen.

Den här boken vänder sig till lärare på alla stadier, från förskolan till gymnasieskolan. Det pedagogiska uppdraget och stöd i och för lärandet tas upp i förhållande till respektive skolform. Ett särskilt fokus riktas på relationer och samspel, språk och kommunikation samt samtal och kollegial handledning.

Barbro Bruce är legitimerad logoped och universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik vid Högskolan i Kristianstad.

Maria Rubin är gymnasielärare, speciallärare och doktorand i utbildningsvetenskap, i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Malmö högskola.

Roger Åkerman är förskollärare, specialpedagog och arbetar som adjunkt i specialpedagogik vid Malmö högskola.

Pia Thimgren är fritidspedagog, specialpedagog och arbetar som adjunkt i specialpedagogik vid Malmö högskola.

  • Artikelnr : 40689276
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 1.5
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

"En bok värd att återkomma till, perfekt att ha handledning kring. Det skriver Veronica Ferm, specialpedagog på Hålabäcks förskolor i Kungsbacka, som gillar fokuset på förhållningssätt."
Läs hela recensionen i Lärarnas Nyheter, Specialpedagogik 2016-10-16


”Bokens fyra författare tar ett helhetsgrepp över alla stadier från förskolan till gymnasieskolan, dessutom är alla specialpedagoger inom sitt område/…/Trots att boken inte innehåller så många nyheter för mig som lärare i grundskolan är den intressant och sammanfattar på ett bra sätt de svårigheter vi dagligen ställs inför. Författarna har även konkreta lösningar och diskuterar den komplexa lärarrollen som tenderar att bli allt mer omfattande. Sammanfattningsvis en ganska lättläst och läsvärd bok för läsare på alla stadier.”

Marianne Ericson, BTJ-häfte nr 13, 2016