Barbro Bruce

Barbro Bruce

Barbro Bruce är med. dr i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik och arbetar som biträdande professor vid Högskolan Kristianstad.

Produkter av Barbro Bruce