Barbro Bruce

Barbro Bruce

Barbro Bruce är med. dr i logopedi och docent i utbildningsvetenskap med inriktning specialpedagogik. Barbro är nu pensionär efter 45 års arbete med olika former av sårbarhet i barns och ungas språk-, skriv- och läsutveckling med fokus på hur språket kan stödjas och stimuleras i förskola och skola. 

Produkter av Barbro Bruce