Undervisning för hållbar utveckling

För lärare f-6

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Eleverna i dagens grundskola är morgondagens beslutsfattare. De har livet framför sig och de kommer att få leva med de konsekvenser vårt sätt att leva idag får för vår planet. Därför är hållbar utveckling klart framskrivet i skolans styrdokument, men hur kan du som lärare undervisa för att ge eleverna förutsättningar för att verka för en mer hållbar framtid?
 

Undervisning för hållbar utveckling handlar om alla de val vi gör och de beslut som vi fattar i vardagen. Den lyfter fram vårt ansvar för såväl nuvarande som framtida generationer samt hur våra relationer till andra människor och till naturen kan bli mer rättvisa och hållbara. Undervisningen handlar om komplexa frågor som inte har några enkla och entydiga svar, och kännetecknas därför av att vara kreativ och att arbeta nära verkligheten. 
 

I den här boken finns ett antal undervisningsexempel, både från undervisning i ämnen, från ämnesövergripande undervisning och från samverkan med externa aktörer i närsamhället. Boken ger lärare och lärarstudenter underlag och redskap för reflektion och samtal genom att presentera ett antal didaktiska modeller utifrån olika perspektiv på undervisning för hållbar utveckling. Förhoppningsvis kan den inspirera till att tänka längs hittills oprövade vägar.
 

Karin Hjälmeskog är docent i didaktik vid Uppsala universitet.

David Kronlid är docent i etik och lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Lolita Gelinder är lektor i pedagogik vid Mälardalens universitet.

Linda Wilhelmsson är lektor i pedagogik vid Mittuniversitetet.
 

  • Artikelnr : 51110707
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2024