Lärande bedömning, 6 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

I den här boken ges ett särskilt perspektiv på bedömning. Det visar hur bedömning kan användas i lärandets tjänst, så att eleverna i skolan ges möjlighet att lära sig så mycket och så bra som möjligt. Med hjälp av aktuell forskning visas hur bedömningen kan användas som ett redskap för en allsidig kunskapsutveckling och för att stödja elevernas ansvar för det egna lärandet.


Boken försöker bland annat svara på följande frågor: 
• Hur kommunicerar man mål och kriterier till eleverna? 
• Hur tar man reda på vad eleverna kan i förhållande till mål och kriterier? 
• Hur hjälper man eleverna att utvecklas mot målen? 
• Hur minskar man negativ påverkan från summativa bedömningar, som betyg och nationella prov?


Den sjätte upplagan av Lärande bedömning har anpassats till de senaste förändringarna i skolans styrdokument, som läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22) samt Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning. Dessutom har denna upplaga kompletterats med flera nya referenser till den senaste forskningen inom bedömning och betygsättning.


Anders Jönsson är professor i didaktik vid Högskolan Kristianstad.
 

  • Artikelnr : 51109893
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 6.1
  • Utgivningsår : 2023