Litteratursamtalets pedagogik

Relationer, lärande och utveckling

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
”Det här är typ det bästa vi har gjort. Jag vet inte om jag nånsin har pratat så mycket om böcker.” 
(Elevcitat)

Den här boken handlar om litteratursamtalets pedagogik. Med utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt presenteras olika aspekter av ett lyckat litteratursamtal: läsande elever, följsamma lärare, gemensamt lärande och det betydelsefulla samarbetet. Litteratursamtalets pedagogik innebär mycket mer än en metod för litteratursamtal. Här möjliggörs elevers lärande och utveckling på ett intellektuellt, socialt och personligt plan. Pedagogiken bygger på att människor lär i samverkan med varandra. 

I boken presenteras lärares och elevers upplevelser av läsning och litteratursamtal i form av berättelser. Här gestaltas också hur samverkan mellan lärare och forskare kan genomföras och hur detta främjar lärares professionella utveckling och lärande. Konkreta råd varvas med teoretiska resonemang som fördjupar förståelsen för litteratursamtalens roll och plats i svenskundervisningen. 

Litteratursamtalets pedagogik vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Även rektorer, lärarutbildare, forskare och andra som intresserar sig för skolutvecklingsfrågor och praktiknära forskning kan finna boken intressant. 

Ulrika Bergmark är biträdande professor och docent i pedagogik vid Luleå tekniska universitet och har tidigare arbetat som gymnasielärare i svenska. Sara Viklund är gymnasielärare och förstelärare i svenska vid Strömbackaskolan i Piteå.

  • Artikelnr : 51104348
  • Sidor : 176
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Jonas Herrlin

Under läsåret 2018/2019 genomfördes ett litteraturprojekt vid en gymnasieskola i Piteå. 15 lärare och 300 elever deltog. Syftet med projektet var att utforska litteratursamtalets pedagogik. Hur samtalar man i klassrummet med ungdomar om litteratur på ett meningsfullt och utvecklande sätt? Projektledare var Ulrika Bergmark, professor och docent i pedagogik, och Sara Viklund, gymnasielärare och förstelärare i svenska i Piteå. Projektet bedrevs i form av skolnära forskning där lärare och forskare samverkade. I Litteratursamtalets pedagogik redovisas hur arbetet gick till i praktiken och vilka resultat som uppnåddes. Här finns också teoretiserande avsnitt om olika delar av projektet. Det är mycket värdefullt att få ta del av lärares och elevers upplevelser av litteraturläsning och samtal. Bokens kombination av forskning och pedagogisk praktik är inspirerande och lärorik.