Litteratursamtal i undervisningen skapar läsintresse 

Elevers läsmotstånd, skönlitteraturens konkurrens med andra medier och stor spridning i elevers läsintresse och läsförmåga är vanliga utmaningar när det kommer till läsning i skolan. I boken Litteratursamtalets pedagogik visar författarna Ulrika Bergmark och Sara Viklund hur lärare kan hantera dessa utmaningar genom att arbeta med läsning och litteratursamtal.

Hur gick era tankar när ni skrev boken? 
Genom boken vill vi framhålla litteraturens betydelse för elevers lärande nu och i framtiden. Samtidigt hoppas vi synliggöra vilken kraft det ligger i att lärare och forskare samverkar för att utveckla undervisningen. Boken bygger på erfarenheter från vårt samarbete, forskare och lärare i ett aktionforskningsprojekt om litteratursamtal.

Varför är litteratursamtal ett viktigt ämne just nu? 
I dagens skola får jämförelser av resultat och kontroll av elevernas kunskaper stort utrymme. Risken med detta är att skönlitteraturen marginaliseras och att läsningens mer instrumentella aspekter betonas. Den pedagogik som presenteras i denna bok möjliggör elevers lärande på intellektuell, social och personlig nivå och bidrar till att förena skolans demokrati- och kunskapsuppdrag. 

Varför ska man välja denna bok framför andra inom området?
Litteratursamtalets pedagogik innebär mycket mer än en metod. Denna pedagogik handlar om ett förhållningssätt till att arbeta med litteratur tillsammans med elever och kollegor, utifrån synen att människor lär i samverkan med varandra. Boken visar hur litteraturundervisning kan utvecklas med hjälp av aktionsforskning. I boken förenas teori och praktik, lärares och elevers berättelser samt forskning och utveckling.

Vad kommer läsaren ta med sig efter att ha läst boken? 
Genom att ta del av elevers och lärares erfarenheter av att arbeta med litteratursamtal får läsaren en bild av vad ett lyckat samtal innebär och hur det gynnar elevers lärande. Läsaren får också en inblick i hur samverkan mellan lärare och forskare kan genomföras och hur detta bidrar till lärares professionella utveckling och lärande. Kort sagt får läsaren möta en litteraturundervisning som bygger på såväl forskning som beprövad erfarenhet.

Vad är svårt inom området och hur kan boken hjälpa? 
Forskning och lärarerfarenhet har identifierat utmaningar med läsning och litteratursamtal, till exempel elevers läsmotstånd, att skönlitteraturen tvingas konkurrera med andra medier och att eleverna är olika i fråga om läsintresse och förmåga. I boken får läsaren ta del av olika sätt att hantera dessa utmaningar. Genom att arbeta kontinuerligt med läsning och litteratursamtal skapas många tillfällen för eleverna att visa sina kunskaper och erfarenheter, vilket ger bra bedömningsunderlag utan att eleverna känner sig konstant bedömda. Att hela klassen läser samma bok och samtalar om den bidrar till ökat läsintresse och fördjupad förståelse för det lästa. 

Hur och var kan boken användas ? 
Litteratursamtalets pedagogik vänder sig till blivande och verksamma lärare i grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Boken kan användas som kursbok i lärarutbildning för att ge en fördjupad förståelse för litteratursamtalens plats i undervisningen samt verktyg att använda i undervisningen. Verksamma lärare kan använda boken som inspiration för den egna undervisningen eller som grund för kollegiala samtal. 

Nyfiken på boken?

Låter boken intressant som kurslitteratur? 

Läs mer om Litteratursamtalets pedagogik

Vill du få ett provexemplar?

Verkar boken intressant att använda som kurslitteratur där du undervisar? 

Beställ ett kostnadsfritt provexemplar 

Missa inga nyheter!

Vill du ha nyheter om utgivning för universitet och högskola skräddarsytt för ditt område?  

Anmäl dig till Gleerups nyhetsbrev

26 Aug 2020