Polisaspiranten i fokus – en handbok för utbildare

Nyhet!
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Hur vägleder man på bästa sätt en polisaspirant in i ett komplext yrke? Denna handbok guidar på ett konkret sätt en polisutbildare in i uppdraget. Boken bygger på två fundament: forskning om polisutbildning samt erfarenheter av polisutbildning i Sverige.  Denna utgångspunkt är tänkt att dels skapa en förståelse för det sammanhang en polisutbildare befinner sig i, dels erbjuda konkreta verktyg i det vägledande uppdraget. Bland annat diskuteras:
•    Hur kan man beskriva polisaspirantens position?
•    Vilken är aspirantinstruktörens roll? Komplikationer? Metoder?
•    Hur förhåller sig utbildaruppdraget till polisyrkets utmaningar och grundläggande polisutbildningspedagogik?

Polisaspiranten i fokus riktar sig speciellt till läsare som på något sätt arbetar med utbildning av polisaspiranter eller polisstudenter.  Genom att på ett djupare plan diskutera aspirantutbildningens centrala frågor vill författaren stärka och motivera utbildare i ett viktigt uppdrag, ur ett samhälleligt perspektiv. Polisyrkets komplexitet och risker medför även att generella frågor gällande praktikdelen av yrkesutbildningar sätts på sin spets. Därför kan boken även intressera utbildare inom andra verksamhetsförlagda yrkesutbildningar, till exempel VFU-handledare på utbildningar till sjuksköterska, lärare eller socionom.


Bengt Bergman är filosofie doktor i pedagogik och har sedan år 2000 arbetat med utbildning av polisstudenter och poliser vid Polismyndigheten och Södertörns högskola.
 

  • Artikelnr : 51110189
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 1.3
  • Utgivningsår : 2023